VEEBILEHTEDE VALMISTAMINE JA TURUNDUS

Loome kodulehti, mis on kiired, asjalikud ja kergesti isehallatavad. Suurendame kodulehe nähtavust soovitud sihtgrupi ees ja läbimõeldud reklaamkampaaniate abil suurendame müüki.


Kodulehe tegemine


Loome kaasaegseid kodulehti kergesti hallatavale sisuhaldustarkvarale. Valmistame kodulehti, mis teevad müügiprotsessi kergemaks. Samas loovad usaldusväärsust Teie klientide silmis ja töötavad igas nutiseadmes suurepäraselt. Kodulehe planeerimisel anname kogemustest lähtuvat nõu. Pakume järjepidevat kliendituge ja soovitusi ka peale kodulehe valmimist.

Kodulehe tegemine

E-poe tegemine


E-poe tegemine Woocommerce-i vabavaralisele süsteemile, millele ehitame väga ilusaid, kaasaegseid, usaldusväärseid ja lihtsasti kasutatavaid e-poode. Woocommerci e-poe lahendus võimaldab kuluefektiivselt internetis müümist automatiseerida ning on suurepäraselt ühilduv e-poesüsteem olemasolevale Wordpress kodulehele. Antud lahendus sobib nii väiksemate, kui ka mahukamate poodide valmistamiseks.

E-poe tegemine


Internetiturundus


Edukas internetiturundus viib Teie ettevõtte pakutud teenused ja tooted kuluefektiivselt, kiirelt, ja personaalselt - Teie sihtgrupi silme ette. Ja teeb seda 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Loome personaalseid internetiturunduse pakette, vastavalt iga ettevõtte eripärade järgi. Tulemuseks saate e-turunduse lahenduse, mis pakub kõrget investeeringutasuvust ja tõstab Teie ettevõtte väärtust.

Internetiturundus

Otsingumootori turundus


Otsingumootori turundus on täpne ja säästlik e-turunduse viis, mis teeb Teie kodulehe leitavaks, justnimelt nende külastajate jaoks, kes Teie teenuste või toodete järgi huvi tunnevad. Pakume SEO-d, ehk otsingumootoritele optimeerimist, mille tulemusena saate stabiilselt ja pikka aega uusi huvilisi. Samas loome klikipõhiseid reklaamkampaaniaid Adwordsis, mis toovad külastusi kiirelt ja tulemustepõhiselt, ehk maksate vaid reaalsete kodulehe külastuste eest.

Otsingumootori turundus


Graafiline disain


Muljet loov ja tulemustele keskendunud graafiline disain. Sinna hulka kuuluvad: kodulehe, logo, flaieri ja reklaami kujundamine jpm. Loome graafilist disaini, mis kannab külastajale üle sõnumi, tekitab usaldusväärsust Teie ettevõtte vastu ja suunab vaatajat tegutsema.

100% Reageeriv veebidisain


Reageeriv veebidisain on kaasaegseim veebidisaini ja veebiarenduse tehnika, mille tulemusena saame igast nutiseadmest ideaalselt ja mugavalt vaadeldava kodulehe. Olgu selleks arvuti, tahvelarvuti või nutitelefon, reageeriv veebidisain optimeerib kodulehe välimuse vastavalt seadme ekraanile. Seega pakub suuremat kasutajamugavust.

Meie projektid

 • Tänan, et aitasite meil luua ettevõtte uue kodulehe uue välimuse ja kogu sisu. Uue kodulehe valmistamine võttis vähem aega, kui olime arvanud. Peale kodulehe avamist, saime uusi kontakte ja hinnapäringuid juba esimesel nädalal. Oleme väga rahul, täname!
 • There was great cooperation. Website Making proceeded from first call until the final outcome nicely. We are pleased with the company's new website, and we surely recommend your services to others.
 • The new web site looks amazing ! Thank you for the smooth and professional cooperation!
 • Uus koduleht näeb hämmastav välja! Tänan sujuva ja asjatundliku koostöö eest!
 • Oli suurepärane koostööd teha. Kodulehe tegemine kulges alates esmakõnest, kuni lõpptulemuseni kenasti. Oleme ettevõtte uue kodulehega rahul ja julgeme soovitada teie teenuseid ka teistele.
 • Suur tänu! Väga professionaalne koduleht. Olen tulemusega väga rahul. Soovitan teie teenuseid edasi kindlasti.
 • Tuli mõte kodulehele e-pood lisada ja googeldades jõudsin esimesena Strateegiaturunduseni. Vastus tuli nii kiirelt, et ei pidanudki edasist otsimist vajalikuks. Kogu protsessiga ja lõpptulemusega jäin väga rahule. Operatiivsus ja kiire reageerimine lausa üllatasid. Super töö!

 • Very knowledgeable service, the ability to bring out the pros and cons - the customer's desire is not always a harmonious working solution, therefore it is necessary to seek professional advice. We are fully satisfied with the work .

 • Very knowledgeable service , the ability to bring out the pros and cons - the customer's desire is not always a harmonious working solution , therefore it is necessary to seek professional advice. We are fully satisfied with the work.

 • Asjatundlik teenindus, oskus välja tuua plusse ja miinuseid – kliendi soov ei pruugi olla alati harmooniline ja töötav lahendus, seetõttu on vajalik pöörduda professionaalide poole. Oleme tööga igati rahul.

 • The company needed a new website. After sending many queries to web development companies, Strateegiaturundus quickly responded. Their quotation was transparent and all neatly written out for what and how much is asked. After the telephone conversation and the meeting it was clear that they were going to deal. Co-operation goes smoothly, and so far all of the questions and solutions to problems are found soon after the completion of the web site.

  If anyone still does not know the contacts, feel free to ask.

  I strongly recommend!

 • „Firmale oli vaja uut veebilehte. Peale päringute saatmist paljudele tegijatele reageeris kiirelt ka Strateegiaturundus OÜ. Nende pakkumine oli läbipaistev ja kõik kenasti lahti kirjutatud mille eest ja kui palju küsitakse. Peale telefonivestlust ja kohtumist oli selge, et nendega läheb diiliks. Koostöö sujub ladusalt siiani ja kõikidele küsimustele ja probleemidele leitakse kiiresti lahendused ka peale veebilehe valmimist. Soovitan!

 • Two years later

  We were very pleased with Strateegiaturundus service and with the end result. Even now, two years later the company is interested how website working and are offering us a constant care. And all our calls and e-mails are answered promptly

 • Strateegiaturundus OÜ teeninduse ja lõpp tulemusega jäin väga rahule ja olen seda tänagi, kaks aastat hiljem, seda seetõttu, et tuntakse huvi kuidas koduleht toimib ja pakutakse järjepidevat hooldust. Endiselt vastatakse kõnedele ja emailidele operatiivselt.

 • Our institution is very satisfied with the provided service

 • Jäime teenuse osutamise ja paindliku teenindusega igati rahule.

 • Many thanks to the team of Strateegiaturundus for quick and professional website development solution for Aalto Eesti Ltd. The cooperation was excellent, we got a lot of useful recommendations. All the issues got immediate answers. I recommend!

 • Suur tänu Strateegiaturundus OÜ meeskonnale kiire ja professionaalse lahenduse eest Aalto Eesti OÜ kodulehe valmimiseks! Koostöö oli suurepärane, saime palju kasulikke soovitusi. Kõik küsimused leidsid kiired vastused. Julgen soovitada!

 • Great cooperation Partner, professional and customer focused.
  Tähtede Poole OÜ
 • Hea koostööpartner, professionaalne ning keskendunud kliendile.

  Tähtede Poole OÜ
 • Our corporate website needed updating, and we sent a number of queries to web developers. Strateegiaturundus responded promptly and personalized offer, which was very detailed and task oriented. After addition telephone conversations and meetings, it was clear that we will do a deal. Cooperation went smoothly, all the questions and wishes the company quickly found us a suitable solution. I recommend!

 • Ettevõtte veebileht vajas uuendamist ja saatsin päringuid paljudele tegijatele. Strateegiaturundus OÜ vastas kiirelt ja personaalse pakkumisega, milles oli näha süvenemist püstitatud ülesandesse. Peale telefonivestlust ja kohtumist oli selge, et lööme käed. Koostöö sujus ladusalt, kõikidele küsimustele ja soovidele leidis töövõtja kiirelt meile sobivad lahendused. Julgen soovitada!

 • We needed a new website with marketing on the internet. Website was exactly as we had in mind. Search engine visibility significantly improved. Website visitors increased exponentially, and the number of inquiries multiplied.

 • Vajasime uut kodulehte koos internetis turundamisega. Koduleht sai täpselt selline, nagu silmas pidasime. Otsingumootorites leitavus paranes märgatavalt. Kodulehe külastatavus suurenes hüppeliselt ning hinnapäringute arv mitmekordistus.

 • Strateegiaturundus made our company a new website, along with an E - commerce solution. I am completely satisfied with the quality of the website. And with that price, I found this to be very valuable deal.
 • Strateegiaturundus OÜ tegi meie ettevõttele uue kodulehe, koos epoe lahendusega. Kodulehe kvaliteediga olen täiesti rahul. Antud hinna juures vägagi.
 • New website offered an excellent investment! Already one week after the completion of the homepage, the new price inquiries began to come into our inbox. I was very satisfied with the work.
 • Uus koduleht pakkus suurepärast investeeringut! Juba nädal peale kodulehe valmimist, hakkasid värsked hinnapäringud postkasti tulema. Jäin tööga väga rahule.
 • I was very pleased with Strateegiaturundus customer service and with the end result. E-mails and phone calls were answered immediately and the deadline was complied with. And all this with very good good price. I recommend!
 • Strateegiaturundus OÜ teeninduse ja lõpptulemusega jäin väga rahule. Emailidele ja kõnedele vastati koheselt ning tähtajast peeti kinni. Ja seda kõike ka veel hea hinnaga. Julgen soovitada!
 • I am very happy with the work! I liked how Strateegiaturundus people were patient and bothered to show how to do even the simplest things even to people who have not previously been experienced with Wordpress. The answers to all my questions I got quickly and thoroughly.
 • Olen tööga väga rahul! Meeldis, et Strateegiaturundus OÜ inimesed olid kannatlikud ja viitsisid ka kõige lihtsamad asjad teha puust ja punaseks, et ka sellised inimesed, kes varem sellega kokku puutunud ei ole, asjast aru saaksid. Vastused sain kiiresti ja kõigile oma küsimustele põhjalikult.
 • Strateegiaturundus üllatas meie ootusi! Olime olukorras, kus meie ilusalongide portaal oli ajale jalgu jäänud. Vajasime tervet uut portaali, koos kõigega mis sinna juurde kuulub. Võtsime ühendust mitme veebilahendusi pakkuva ettevõttega, kellest silma jäi Strateegiaturundus, justnimelt põhjusel, et meie projekti pühenduti algusest peale põhjalikult. Valmis saime kaasaegse, kergesti hallatava ilusalongide portaali ja tänu otsingumootoritele optimeerimise - igapäevased külastused tõusid mitmekordselt!

TUTVU MEIE KLIENTIDEGA